zwycięstwo

Bieg do Zwycięstwa

Biegniemy… mocno… z całych sił… do zwycięstwa… do nagrody… A nagroda jest piękna… Po drodze warto pamiętać o tych mądrych poradach biblijnych. One nam pomogą, ułatwią, a nawet zagwarantują zwycięstwo. Piękny werset: „Dlatego mówię wam: Wszystko, o cokolwiek się modlicie i prosicie, wierzcie, że otrzymaliście, a spełni się wam” – Marka 11:24. Kto stosuje w […]

Bądź silny i nigdy nie poddawaj się w słusznych sprawach

1 – Jeżeli wiemy, że dana rzecz/sprawa jest akceptowana przez Boga, to tak działajmy jak Jozue: „Potem Mojżesz wezwał Jozuego i powiedział mu wobec całego Izraela: bądź możny i silny. Ty bowiem masz wkroczyć na czele tego ludu do krainy, co do której Pan przysiągł naszym praojcom, że ją im da. I ty właśnie obejmiesz […]

Najkrótsza definicja miłości

Pisma Święte Starego Testamentu często Mądrość przedstawiają, jako synonim Logosu, czyli Chrystusa w bycie przedludzkim.  Wiedząc o tym, zupełnie inaczej odczytamy taki tekst na temat Mądrości i miłości: „Początkiem jej najprawdziwszym – pragnienie nauki, a staranie o naukę – to miłość, miłość zaś – to przestrzeganie jej praw, a poszanowanie praw to rękojmia nieśmiertelności” – […]