Statut, Sprawozdania

2021 Roczne sprawozdanie z działalności fundacji:

2021_Roczne_sprawozdanie_z_dzialalnosci_fundacji

Statut Fundacji:

2021-02-23_01_statut_fundacja_nadlamanej-trzciny_obowiązujący

.