Dla zarządu i rady

1:  2022-08-01 – Regulamin udzielania pomocy:

2022-08-01_Regulamin_udzielania_pomocy

2: 2022-08-01 – Regulamin gromadzenia środków pieniężnych na subkontach:

2022-08-01_Regulamin_gromadzenia-_sr_pieni_na_subkontach

3: 2020-04-30 – Uchwała nr 2 2020 F w sprawie wyboru członków rady:

2020-04-30_Uchwala_nr_2_2020_F_w_sprawie_wyboru_czlonkow_rady

4: 2020-04-30 – Uchwała nr 3 2020 F w sprawie wyboru członków zarządu:

2020-04-30_Uchwala_nr_3_2020_F_w_sprawie_wyboru_czlonkow_zarzadu

5: 2021-08-13 – Uchwała nr 4 2021 R rozszerzenie składu Rady:

2021-08-13_Uchwala_nr_4_2021_R_rozszerzenie_skladu_Rady

6: 2021-03-11 STATUT fundacja nadłamanej trzciny obowiązujący:

2021-03-11_STATUT_fundacja_nadlamanej-trzciny_obowiazujacy